ÖVERSVÄMNING

I år har Thailand drabbats av översvämningar i nästan alla provinser och över 20 personer har omkommit. Bilder från Bangkok Post.

Lite fler bilder från olika källor.

Det finns många sätt att lösa transportproblemen även om båt är det vanligaste.

Uteliggarna har det inte lätt.

Lite översvämning hindrar inte folk att jobba som vanligt.

Barnen verkar inte skrämda utan tycker mest att det är kul.